TDialog

TDialog

En säker meddelandelösning, byggd på modern federerad teknologi, där du har hela kontrollen över innehållet. Ingen känslig information lämnar lösningen, varken till ditt mejlprogram eller till någon molnleverantör.

TDialog bidrog med expertkompetens till MSB angående Säkra meddelanden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utvecklat en Common Criteria skyddsprofil för säker meddelandehantering, och man har då dragit nytta av TDialogs expertkompetens på området. Mer information »
TDialog fungerar på alla plattformar.

När TDialog visades upp för oss och vi inledde vårt samarbete med Certezza om hur vi enklare och smartare skulle kunna hitta vägar fram kände jag direkt att lösningen adresserade våra behov, och dessutom gjorde en hel del tveksamheter och funderingar till icke-frågor. Som det ser ut nu så har TDialog löst våra omedelbara behov av säker kommunikation, både till våra medborgare och med andra myndigheter, och dessutom på ett föredömligt enkelt sätt.

Björn Söderlund, utvecklingschef, Lidingö stad

Certezza har sett det här behovet länge, att kommuner och myndigheter saknar fungerande verktyg att kommunicera säkert. I samband med GDPR blir problemet akut. Vi har inte bedömt att det funnits lösningar på marknaden som har löst dessa problem, och därför valde vi att stötta och medfinansiera TDialog.

Thomas Nilsson, grundare och ägare Certezza

Det här är TDialog

TDialog är ett system för att kunna skicka säkra meddelanden. Det unika med TDialog är att organisationen själv bestämmer hur användare ska kunna logga in och att det inte krävs någon registrering av vare sig interna eller externa användare för att använda systemet. Kan du verifiera din identitet på ett tillräckligt bra sätt så är det bara att börja kommunicera!

All känslig information lagras i TDialog och TDialog är en serverprogramvara som installeras on-prem (dvs på plats i kundens miljö). Det gör att du som kund har fullständig kontroll över informationen. Dessutom kan TDialog ställas in för att bara spara informationen under en viss tid.

Andra användbara funktioner är funktionsbrevlådor, mottagarkvitton, export till arkivbeständiga PDF:er, återkallande av meddelanden och mycket mer.

TDialog utvecklas och drivs av företaget TDialog AB, i nära samarbete med säkerhetsföretaget Certezza. Grundare, utvecklingschef och allt-i-allo för TDialog är Magnus Hübner

Allmän dokumentation

Dokumentation TDialog-funktioner

Integritet

TDialog använder numera Google Analytics på förstasidan på denna webbplats. Notera att endast förstasidan har Google Analytics, dvs val av dokumentation och liknande analyseras inte. Självklart används inte heller Google Analytics i TDialog-produkten.

Ett urval av kunder